www.vbal4.be

vbal4

Deze bladzijde werd gemaakt op vrijdag 30/06/2017

Het seizoen 2016/2017 was het laatste 'realtime' seizoen op vbal4:

Vanaf 2017/2018 kan je de uitslagen tijdens de seizoenen hier niet meer volgen.
Ik ga nog wel op het einde van de volgende seizoenen het archief aanvullen.(hoelang nog: geen idee ?)
De site blijft dus nog wel wat jaren online en later zal het archief mogelijk verhuizen naar www.mijnenhof.be.
Maar een naamsverandering van www.mijnenhof.be naar www.vbal4.be kan ook.
Het is zelfs nog mogelijk dat vbal4 gewoon verdwijnt.