www.vbal4.be

Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 02/08/2020

vbal4

Liège : 4de Provinciale F

zondag 06/09/2020

15:00Charneux-Union Limbourg-
.Franchimontois B-Lambermont B-
.Soiron-Ent.Pepine B-
.Heusy B-SRU Verviers-
.Bolland A-Minerois B-
.Stembertoise-Battice B-
.Cornesse B-Herve B-
.Dison B-Andrimont B-

0/30

1.Charneux0
Dison B0
Cornesse B0
Minerois B0
Soiron0
Andrimont B0
Union Limbourg0
Herve B0
SRU Verviers0
Lambermont B0
Franchimontois B0
Stembertoise0
Heusy B0
Battice B0
Ent.Pepine B0
Bolland A0

reeksafhankelijke details

de minste verliespunten

alle wedstrijden (0/30)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

thuis (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

uit (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

de productiefste ploegen

alle wedstrijden (0/30)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

thuis (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

uit (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

de minste tegengoals

alle wedstrijden (0/30)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

thuis (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

uit (0/15)

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

het aantal keer ...

gewonnen

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

gelijk

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

verloren

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0
gewonnen met meer dan één
goal verschil
 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0
verloren met meer dan één
goal verschil
 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0
gewonnen met één
goal verschil
 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0
verloren met één
goal verschil
 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

de nul vastgehouden

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

men niet kon scoren

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

langst aaneengesloten reeks ...

overwinningen

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

zonder nederlaag

 • Charneux

  0
 • Dison B

  0
 • Cornesse B

  0
 • Minerois B

  0
 • Soiron

  0
 • Andrimont B

  0
 • Union Limbourg

  0
 • Herve B

  0
 • SRU Verviers

  0
 • Lambermont B

  0
 • Franchimontois B

  0
 • Stembertoise

  0
 • Heusy B

  0
 • Battice B

  0
 • Ent.Pepine B

  0
 • Bolland A

  0

verzameld uit alle reeksen